пʼятниця, 2 лютого 2018 р.

Перспективний педагогічний досвід учителів Талалаївського району (2017-2018 навчальний рік)

      Забіяка Тетяна Григорівна
Дата народження: 28.10.1958 року
Навчальний заклад, рік його закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут  ім. М.В. Гоголя, 1981 рік
Посада: заступник директора школи з навчально-виховної роботи
Стаж роботи: 37 років
педагогічний стаж- 37 років
на посаді -32 роки
Кваліфікаційна категорія, звання: вища кваліфікаційна категорія, "Старший учитель"
Адреса досвіду:  Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області
Тема досвіду: Методична робота як важливий чинник підвищення професійного рівня педагогів
Анотація досвіду:
Сьогодення потребує створення вчителем таких умов навчання, за яких учень відчуває свої значущість, успішність, інтелектуальний потенціал.
Стає дедалі очевиднішим: головна стратегія педагогічної діяльності має бути спрямована на те, щоб учень, який був донедавна об’єктом навчання, став його активним суб’єктом. Педагогічні пошуки вчителів у розв’язанні цих проблем усе частіше наштовхують на необхідність практичного застосування таких прийомів, які спонукають учнів до навчальної діяльності, створюють умови для успішного здійснення освітнього процесу. Вирішити всі завдання Нової української школи неможливе без чіткої організації методичної роботи заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

Забіяка Т.Г.- ініціативна, творча, креативна, комунікабельна; володіє сучасними освітніми технологіями та успішно впроваджує їх у методичну роботу з педагогічними кадрами. Педагогічний колектив закладу потужний, творчий.
За 32 роки на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Тетяна Григорівна спрямувала зусилля всього педагогічного колективу на забезпечення виконання чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту; формування національної самосвідомості і громадянської активності учнів; удосконалення методичної роботи, її результативність в освітньому процесі; активне впровадження інноваційних освітніх технологій та ефективне використання перспективного педагогічного досвіду.
В школі вироблена своя система науково – методичної діяльності, спрямована на реалізацію методичного проекту: "Розвиток життєвих компетентностей учасників навчально-виховного процесу шляхом формування інноваційного освітнього середовища". Педагогами школи активно впроваджуються інноваційні освітні технології: інформаційно-комунікативну, продуктивну, партнерську, проектну, інтерактивні.
Особливої уваги надається впровадженню форм і методів інтерактивного навчання в навчально – виховний процес, коли навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.
Вчитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Інтерактивні технології навчання найбільше допомагають вчителю формувати в учнів уміння і навички виробляти особисті цінності, створювати атмосферу співробітництва, творчої взаємодії.
З метою відстеження стану навчально – виховного процесу та з’ясування чинників, які потрібні для його розвитку, в школі створено систему моніторингових досліджень, основною метою яких є піднесення педагогічного процесу на вищий рівень. Моніторингові дослідження охоплюють усі напрямки діяльності навчального закладу.
 Через координацію навчальної та науково-методичної роботи педколектив школи досягає результатів у :
• розвитку співробітництва усіх учасників навчально – виховного процесу;
• підвищенні рівня навчальних досягнень учнів через впровадження в роботу інноваційних технологій;
• створенні шкільного банку передового педагогічного досвіду;
• постійному удосконаленні форм і методів методичної роботи,  спрямованої на становлення та розвиток творчої майстерності вчителя;
• створенні бази моніторингових досліджень щодо якості надання освітніх послуг.
Добре відпрацьована система роботи з обдарованою молоддю. Активна життєва позиція педагогів передається дітям. Тому вони залюбки беруть участь в різних конкурсах, турнірах, змаганнях. Вчителі ставлять собі за мету не лише всебічно розвивати, а й успішно адаптувати своїх вихованців у життєвому просторі.
Харківська ЗОШ І – ІІІ ступенів – опорний навчальний заклад з екологічного виховання школярів за програмою "Екосвіт" у якому створені умови для виховання й самовдосконалення учнів, гармонійного розвитку особистості.
Вся робота школи розглядається як цілісна система взаємо пов’язаних дій і заходів , основана на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду та на конкретному аналізі освітнього процесу , спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток та підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу школи в цілому, а в підсумку – на розвиток і досягнення позитивних наслідків освітнього процесу, оптимального рівня навчання, виховання і розвитку школярів.
Сучасні діти виховуються в умовах розвиненого інформаційного середовища, розбудови демократичного суспільства, а тому є більш вільними в поведінці, потребують вищого рівня ступенів свободи, поваги, отже, ставлять перед учителем нові вимоги. Тож головне завдання школи – не просто озброїти дитину багажем знань, а підготувати її до самостійного життя.
Інтелектуальний рівень, фізичний розвиток, активна життєва позиція школярів Харківської ЗОШ І – ІІІ ступенів свідчать про системну. наполегливу, творчу роботу педагогів, які впроваджують компетентнісний підхід до організації навчально – виховного процесу із вагомим науково – методичним супроводом.

Перспективний педагогічний досвід Забіяки Т.Г. вивчала завідуюча РМК відділу освіти Талалаївської РДА Балюх Л.К.