пʼятниця, 9 лютого 2018 р.

Перспективний педагогічний досвід учителів Талалаївського району (2017-2018 навчальний рік)

Шевченко Сергій Миколайович
Дата народження: 28.09.1967
Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка,1991
Посада: директор школи
Стаж роботи:
Педагогічний –26,
На посаді -20
Кваліфікаційна категорія, звання: вища кваліфікаційна категорія, "Старший учитель".
Нагороди, відзнаки
Грамота відділу освіти Талалаївської РДА «За організацію оздоровлення дітей і підлітків», 2008 рік,
Почесна Грамота Чернігівської обласної ради «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти», 2013рік,
Диплом відділу освіти Талалаївської РДА «За підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії та правознавства», 2014рік,
Грамота відділу освіти Талалаївської РДА «Переможець районного конкурсу на кращий інтернет-ресурс учителя загальноосвітнього навчального закладу», 2017рік,
Почесна Грамота відділу освіти Талалаївської РДА «За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня народження», 2017рік

Адреса досвіду: Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради, Чернігівської області 

Тема досвіду: Управлінський аспект діяльності директора школи у професійному зростанні педагогічного колективу.

Анотація досвіду.
Харківська школа – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради.
Педагогічний колектив ініціативний, творчий. Його очолює Шевченко Сергій Миколайович. За 20 років на керівній посаді спрямував зусилля всього педагогічного колективу на забезпечення виконання чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту; формування національної самосвідомості і громадянської активності учнів; удосконалення методичної роботи, її результативність в освітньому процесі. В школі активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології. 

У закладі створено сприятливий соціально-психологічний клімат між учасниками освітнього процесу, панує взаємоповага, налагоджене тісне співробітництво. Впроваджується демократичний стиль керівництва закладом. Сергій Миколайович володіє організаторськими здібностями, дієвими формами і методами роботи, вимогливий і принциповий з підлеглими; відверта, відкрита для всіх людина, яка завжди вислухає, допоможе, дасть пораду.

Мистецтво керівництва закладом загальної середньої освіти у тому й полягає, щоб учителів початкових класів і вчителів середніх і старших класів об'єднували єдині педагогічні переконання, щоб індивідуальна творчість, а без цього неможливий творчий колектив, образно кажучи, текла невичерпними джерелами в єдиний потік колективної майстерності, колективного досвіду , колективної турботи про знання учнів .

Створення сприятливих умов для творчості – це і вміння керівника побачити в кожному вчителеві творчу жилку і підтримувати та розвивати корисні ініціативи вчителів та учнів. Плануючи роботу школи, директор враховує розвиток педагогічної творчості, включивши його до тієї частини загальношкільного плану, яка присвячена роботі з кадрами. Джерелами планування є аналіз освітнього процесу, виявлення „ вузьких ” місць у роботі школи, вивчення особистості кожного педагога з метою виявлення як його утруднень, так і творчого 
потенціалу. 

Одним з найважливіших напрямків діяльності у професійному зростанні педагогічного колективу вбачає ефективне управління самоосвітою педагогічних кадрів: керування самоосвітою вчителя – запорука своєчасної модернізації педагогічного колективу.

Тому одним з основних завдань директора школи у професійному зростанні педагогічного колективу є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи, як систематичне консультування з питань організації самоосвіти; постійне інформування педагогів про новий педагогічний досвід; підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії та практики.

Самоосвітня діяльність кожного вчителя Харківської ЗОШ включає: 
-науково-дослідницьку роботу з предмета, роботу над проблемною темою;
- вивчення науково-методичної та навчальної літератури;
- участь у колективних і групових формах методичної роботи;
- вивчення досвіду своїх колег;
- теоретична й практична апробація власних матеріалів.

Одним з основних питань самоосвітньої діяльності педагога є рівень володіння провідною індивідуальною темою самоосвіти, над якою працював учитель. Цю тему, як правило, обирають у результаті самоаналізу професійної педагогічної діяльності.

Крім того, розвиток творчої активності в самоосвітній діяльності тісно пов'язаний з проблемою активної життєвої позиції. В цьому аспекті важливу роль відіграє аналітичний підхід педагога до своєї діяльності, вміння самостійно оцінити результати власної праці. 

Самооцінка як чинник самоосвіти виступає в подвійній ролі: як внутрішній стимул спонукання до постійного поповнення знань, необхідних у педагогічній діяльності, і як один з об’єктів самопізнання й пізнання.

З метою формування завдань для самоосвітньої діяльності педагога, в школі проводиться професійне діагностування, головне завдання якого – це мотивованість вибору теми самоосвіти.

Адміністрація школи активно сприяє процесу самоосвіти, створює необхідні умови, всебічно підтримує ініціативу. 

Особливого значення в управлінні розвитком творчості Шевченко Сергій Миколайович надає стимулюванню. Вчитель мусить знати , що його ініціативу і творчість у роботі буде заохочено. Великої уваги він приділяє організаційним питанням як функції управління, оскільки вони передбачають чітку постановку завдань перед кожним учителем і перед усім педагогічним колективом, створюють настрій на роботу, сприяють наданню практичної допомоги педагогам, підбиттю поточних підсумків.

Важливим етапом стимулювання творчості – поставлена на науковий рівень атестація. Усі види нагород і заохочень враховують не тільки сумлінну працю, а й новаторство вчителя, його ставлення до своїх обов'язків. Спираючись на творчий потенціал талановитих, розвиваючи інших, директор створює творче ядро, яке задає тон в роботі, навколо якого об'єднується і розвивається колектив. Мета такої роботи: імідж школи та конкурентноздатний випускник. 

Перспективний педагогічний досвід Шевченка С.М. вивчала завідуюча РМК Балюх Л.К.